מידע מתעדכן לגבי משבר הקורונה

לרשימת הספורטאים הזכאים להתאמן ולהתחרות: מצ"ב הרשימה

עדכון 01/11/2020:

התקבל אישור משרד הספורט לחזרה לשגרת אימונים לספורטאים תחרותיים העונים על מספר תנאים

- רשום בהתאחדות

- בעל רישיון נהיגה ספורטיבי בתוקף

- קיים שני אירוע נהיגה ספורטיבית בין התאריכים 01/09/2019 ל- 01/03/2020

להוספת ספורטאי לרשימה יש לשלוח מייל אל office@imsf.co.il בבקשה:

אני (שם), מס' תעודת זהות (ת.ז.), מבקש להצטרף לרשימה בענף (לציין את הענף או ענפים).
אני חבר בהתאחדות וקיימתי 2 אימונים\מרוצים בתאריכים (אם זוכרים תאריכים נא לרשום, במידה ולא זוכרים אנחנו נבדוק ברשימות, בכל מקרה התאריכים ייבדקו ויאושרו לפי דיווחי הביטוח)

מצ"ב עדכון אחרון ממשרד הספורט ומשרד הבריאות:

עדכון משרד הספורט

עדכון הרשות לנהיגה ספורטיבית

לעדכונים מוזמנים להכנס לכתובת: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

לערוץ העדכונים הרשמי בטלגרם

09-7778551 , office@imsf.co.il

©2018 BY IMSF - ISRAEL MOTORSPORT FEDERATION