09-7778551 , office@imsf.co.il

©2018 BY IMSF - ISRAEL MOTORSPORT FEDERATION

מידע מתעדכן לגבי משבר הקורונה

עדכון נכון ל17/03/2020:

כרגע בהנחיית משרד הבריאות והנחיית משרד הספורט, הרשות לנהיגה ספורטיבית עוצרים את כלל פעילות הספורט.

הנושא כולל תחרויות, אימונים, הכשרות, הדרכות וכיוצ"ב

ההתאחדות נערכת לדחיית כלל הסבבים, נכון לרגע זה כל המרוצים מבוטלים, כאשר יהיו הנחיות חדשות ניערך בהתאם ונוציא עדכון לגבי חזרה לשגרה, חזרה לפעילות והמשך קיום אליפויות ישראל.

מצ"ב עדכון אחרון ממשרד הספורט ומשרד הבריאות:

עדכון משרד הספורט מתאריך 15/03

עדכון משרד הבריאות מתאריך 17/03

לעדכונים מוזמנים להכנס לכתובת: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

לערוץ העדכונים הרשמי בטלגרם