מתחרי אליפות ישראל בסופרבייק 2021

אלעד איסוביץ'

#71

Yamaha R-1

נותני חסות:

אלעד איסוביץ'

#71

Yamaha R-1

נותני חסות:

אלעד איסוביץ'

#71

Yamaha R-1

נותני חסות:

אלעד איסוביץ'

#71

Yamaha R-1

נותני חסות:

ליאור אליה

#77

Yamaha R-1

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.