מתחרי אליפות ישראל בסופרבייק 2021

אלעד איסוביץ'

#71

Yamaha R-1

נותני חסות:

אלעד איסוביץ'

#71

Yamaha R-1

נותני חסות:

אלעד איסוביץ'

#71

Yamaha R-1

נותני חסות:

אלעד איסוביץ'

#71

Yamaha R-1

נותני חסות:

ליאור אליה

#77

Yamaha R-1

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

09-7778551 , office@imsf.co.il

©2018 BY IMSF - ISRAEL MOTORSPORT FEDERATION