תקנונים וכללים בהתאחדות

ענף האנדורו

כללי אירוע אנדורו

כללים טכניים אנדורו

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים ליגת אדוונצ'ר 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים אירוע ראלי רייד - אל הנגב

ענף המוטוקרוס

כללי אירוע מוטוקרוס

כללים טכניים מוטוקרוס

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים סבב 6

כללים משלימים סבב 7

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

ענף הסופרבייק

כללי אירוע סופרבייק

כללים טכניים לענף הסופרבייק

כללים טכניים מרוצי קטנועים

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1+2

כללים משלימים סבב 2+3

כללים משלימים סבב 4+5

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1+2

כללים משלימים סבב 3+4

כללים משלימים סבב 5+6

ענף הסופרמוטו

כללי אירוע סופרמוטו

כללים טכניים לענף הסופרמוטו

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים טכניים לענף הטרקטורונים

כללי אירוע סופרמוטו טרקטורונים

כללי אימון אופנועים

לרשימת כל הכללים מאתר הרשות לנהיגה ספורטיבית