תקנונים וכללים בהתאחדות

כללי אירוע אנדורו

כללים טכניים אנדורו

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים אירוע ראלי רייד - אל הנגב

כללי אירוע מוטוקרוס

כללים טכניים מוטוקרוס

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללי אירוע סופרבייק

כללים טכניים לענף הסופרבייק

כללים טכניים מרוצי קטנועים

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1+2

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1+2

כללים משלימים סבב 3+4

כללים משלימים סבב 5+6

כללי אירוע סופרמוטו

כללים טכניים לענף הסופרמוטו

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים טכניים לענף הטרקטורונים

כללי אירוע סופרמוטו טרקטורונים

כללי אימון אופנועים

לרשימת כל הכללים מאתר הרשות לנהיגה ספורטיבית

09-7778551 , office@imsf.co.il

©2018 BY IMSF - ISRAEL MOTORSPORT FEDERATION