top of page

תקנונים וכללים בהתאחדות

    ענף האנדורו

       כללי אירוע אנדורו

       כללים טכניים אנדורו​ 

 כללים משלימים  Junior Sprint Enduro 2023:

       כללים משלימים סבב 1

       כללים משלימים לעונת 2023:

         כללים משלימים סבב 1    
         
כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4
כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים סבב 6

כללים משלימים סבב 7

כללים משלימים סבב 8

       כללים משלימים לעונת 2022:

         כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

סופר אנדורו בפארק

       כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים סבב 6

כללים משלימים סבב 7

       כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5


כללים משלימים אירוע ראלי רייד - אל הנגב


ענף ההארד אנדורו
  כללים משלימים לעונת 2023:

           כללים משלימים סבב 1
           כללים משלימים סבב 2

           כללים משלימים סבב 3


     ענף האדוונצ'ר

  כללים משלימים לעונת 2023:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

  כללים משלימים לעונת 2022:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

  כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

ענף המוטוקרוס

כללי אירוע מוטוקרוס

כללים טכניים מוטוקרוס

נספח פרוט קטגוריות

כללים משלימים לעונת 2023:

         כללים משלימים מרוץ עממי 15/12

         כללים משלימים מרוץ עממי 01/12

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים סבב 6

כללים משלימים לעונת 2022:

כללים משלימים מכביה 2022

אליפות ישראל במוטוקרוס:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

ליגת ROOKIES IMSF:

כללים משלימים סבב 1 

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

ליגת ספורט מוטורי לנוער:

כללים משלימים סבב 1 

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

פריסטייל ראווה - עבירות אקסטרים משמר דוד

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים סבב 6

כללים משלימים סבב 7

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

ענף הטרקטורונים

   כללים משלימים לעונת 2023: 
    כללים משלימים ספרינט 1 22/09/23

ענף הסופרבייק

כללי אירוע סופרבייק

כללים טכניים לענף הסופרבייק

תוספת לכללים הטכניים - למרוצי אליפות ישראל בסופרבייק

כללים טכניים מרוצי קטנועים

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1+2

כללים משלימים סבב 2+3

כללים משלימים סבב 4+5

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1+2

כללים משלימים סבב 3+4

כללים משלימים סבב 5+6

ענף הסופרמוטו

כללי אירוע סופרמוטו

כללים טכניים לענף הסופרמוטו

כללים משלימים לעונת 2022:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים לעונת 2021:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים משלימים סבב 5

כללים משלימים לעונת 2020:

כללים משלימים סבב 1

כללים משלימים סבב 2

כללים משלימים סבב 3

כללים משלימים סבב 4

כללים טכניים לענף הטרקטורונים

כללי אירוע סופרמוטו טרקטורונים

כללי אימון אופנועים

לרשימת כל הכללים מאתר הרשות לנהיגה ספורטיבית

תקנון ההתאחדות

תקנון ועדת משמעת

bottom of page