תוצאות אליפות ישראל באנדורו

אליפות ישראל באנדורו 2022:

תוצאות סבב מס' 1: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 1

דוח מנהל מרוץ סבב 1

תוצאות סבב מס' 2: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 2

דוח מנהל מרוץ סבב 2

תוצאות סבב מס' 3: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 2

דוח מנהל מרוץ סבב 2

תוצאות סבב מס' 4: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 2

דוח מנהל מרוץ סבב 2

אליפות ישראל באנדורו 2021:

תוצאות סבב מס' 1: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 1

דוח מנהל מרוץ סבב 1

תוצאות סבב מס' 2: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 2

דוח מנהל מרוץ סבב 2

תוצאות סבב מס' 3: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 3

דוח מנהל מרוץ סבב 3

תוצאות סבב מס' 4: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 4

דוח מנהל מרוץ סבב 4

תוצאות סבב מס' 5: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 5

דוח מנהל מרוץ סבב 5

תוצאות סבב מס' 6: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 6

דוח מנהל מרוץ סבב 6

דירוג כללי 2021

טבלת אליפות ישראל באנדורו 2021 - בוגרים

טבלת אליפות ישראל באנדורו 2021 - ילדים

אליפות ישראל באנדורו 2020:

תוצאות סבב מס' 1: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי, ילדים

דוח שופט (ילדים) סבב 1

דוח מנהל מרוץ סבב 1

דוח שופט סבב 1

תוצאות סבב מס' 2: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים, מתחילים + ג'וניור מקצועי, ילדים

תוצאות סבב מס' 3: מקצועיות + Expert, עממיות + סניורים מתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

תוצאות סבב מס' 4: מקצועיות + Expert, עממיות + סניוריםמתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

תוצאות סבב מס' 5: מקצועיות + Expert, עממיות + סניוריםמתחילים + ג'וניור מקצועי + נשים, ילדים

דוח שופט סבב 5

דירוג כללי 2020

טבלת אליפות ישראל באנדורו 2020 - בוגרים

טבלת אליפות ישראל באנדורו 2020 - ילדים

אליפות ישראל באנדורו 2019​:

טבלת אליפות ישראל באנדורו 2019

דירוג כללי 2019

תוצאות סבב מס' 1

תוצאות סבב מס' 2

תוצאות סבב מס' 3

תוצאות סבב מס' 4 - בוגרים

תוצאות סבב מס' 4 - ילדים

תוצאות סבב מס' 5

תוצאות סבב מס' 6

תוצאות סבב מס' 7

תוצאות סבב מס' 8

טבלת אליפות ישראל באנדורו 2018

טבלת אליפות ישראל באנדורו 2017