קולות קוראים בהתאחדות

קול קורא להקמת עמותה מייצגת בענף הסופרבייק:

מצ"ב מסמך

קול קורא ליועץ משפטי בהתאחדות:

מצ"ב מסמך

קול קורא להקמת עמותה מייצגת בענף האנדורו:

מצ"ב מסמך

09-7778551 , office@imsf.co.il

©2018 BY IMSF - ISRAEL MOTORSPORT FEDERATION