תוצאות אליפות ישראל במוטוקרוס

אליפות ישראל במוטוקרוס 2021:

תוצאות סבב מס' 1

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 1)

דוח שופט (סבב מס' 1)

תוצאות סבב מס' 2

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 2)

דוח שופט (סבב מס' 2)

תוצאות סבב מס' 3

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 3)

דוח שופט (סבב מס' 3)

תוצאות אולימפיאדת הילדים

תוצאות סבב מס' 4

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 4)

דוח שופט (סבב מס' 4)

תוצאות סבב מס' 5

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 5)

דוח שופט (סבב מס' 5 - עממי)

דוח שופט (סבב מס' 5 - מקצועי)

תוצאות סבב מס' 6

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 6 - עממי)

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 6 - מקצועי)

דוח שופט (סבב מס' 6 - עממי)

דוח שופט (סבב מס' 6 - מקצועי)

טבלת אליפות ישראל במוטוקרוס 2021

אליפות ישראל במוטוקרוס 2020:

תוצאות סבב מס' 1

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 1)

דוח שופט (סבב מס' 1)

תוצאות סבב מס' 2

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 2)

דוח שופט (סבב מס' 2)

תוצאות סבב מס' 3

דוח מנהל מרוץ (סבב מס' 2)

דוח שופט (סבב מס' 2)

טבלת אליפות ישראל במוטוקרוס 2020

אליפות ישראל במוטוקרוס 2019​:

תוצאות סבב מס' 1

תוצאות סבב מס' 2

תוצאות סבב מס' 3

תוצאות סבב מס' 4

תוצאות סבב מס' 5

תוצאות סבב מס' 6

תוצאות סבב מס' 7

תוצאות סבב מס' 8

טבלת אליפות ישראל במוטוקרוס 2019

טבלת אליפות ישראל במוטוקרוס 2018

טבלת אליפות ישראל במוטוקרוס 2017