תוצאות אליפות ישראל באדוונצ'ר

אליפות ישראל באדוונצ'ר 2022:

תוצאות סבב מס' 1:

דוח שופט סבב 1

דוח מנהל מרוץ סבב 1

תוצאות סבב מס' 2:

דוח שופט סבב 2

דוח מנהל מרוץ סבב 2

אליפות ישראל באדוונצ'ר 2021:

תוצאות סבב מס' 1:

דוח שופט סבב 1

דוח מנהל מרוץ סבב 1

תוצאות סבב מס' 2:

דוח שופט סבב 2

דוח מנהל מרוץ סבב 2

תוצאות סבב מס' 3:

דוח שופט סבב 3

דוח מנהל מרוץ סבב 3

תוצאות סבב מס' 4:

דוח שופט סבב 4

דוח מנהל מרוץ סבב 4

טבלת אליפות ישראל באדוונצ'ר 2021 

20220204-20220204-20220204-KAG09632.JPG