top of page

חברי התאחדות

רישום לספורטאים בוגרים - מעל גיל 18:

רישום לספורטאים צעירים - מתחת לגיל 18:

רישום לחברים עממיים(לא מתחרים בהתאחדות, אימונים בלבד ומרוצי מועדונים):

  רישום מה-01.11.23 תופס עד ה 31.12.24

 

מה מקנה החברות בהתאחדות:

שימו לב! השנה בהרשמה לחברות בהתאחדות תינתן האפשרות לרכוש חולצת רכיבה ממותגת בעלות של 49 ש"ח בלבד!

בכדי להתחרות בתחרויות תחת ההתאחדות חובה להיות חברים בהתאחדות.

חברי התאחדות זכאים לעזרה בחידוש רשיון נהיגה ספורטיבי ורשיון כלי תחרותי

לבקשה יש ליצור קשר עם המשרד במייל או בטלפון office@imsf.co.il או 09-7778551

ולהנחה בשירותים שונים במחירון ההתאחדות

בקרוב - הטבות נוספות בבתי עסק נבחרים, יפורסמו בעמוד זה

bottom of page